Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow FORUM
Fabrykancka.pl/forum
Witamy, Gość
Proszę zaloguj się albo zarejestruj.    Nie pamiętasz hasła?
Porz?dkowanie Starego Cmentarza (0 wejść) 
W dół Odpowiedz Ulubione: 0
TEMAT: Porz?dkowanie Starego Cmentarza
#886
tomek_81 (Użytkownik)
Nowy
Posty: 7
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Porz?dkowanie Starego Cmentarza 10 lat(a), 8 mies. ago Oklaski: 1  
Z pewno?ci? wreszcie nale?y zrobi? porz?dek na naszym Cmentarzu Starym - o którym pami?ta si? tylko raz w roku. Nie my?l? tu o renowacji pomników, która naturalnie te? musi post?powa? - ale jest bardzo kosztowna i wymyka si? "inicjatywie obywatelskiej", ale o ogarni?ciu ci?gów komunikacyjnych w rejonie cmentarza ewangelickiego - to skandal, aby co roku brn?? po kolana w trawie - bo wci?? nie ma wytyczonych bocznych alejek. Moim zdaniem nale?y "udro?ni?" trakty komunikacyjne, np. poprzez wysypanie ich t?uczniem, co b?dzie rzecz jasna mia?o sens wraz z instalacj? kraw??ników (idea?em by?yby granitowe, a nie beton). Dzia?aniom tym towarzyszy? powinno uczytelnienie zniszczonych mogi?, nawet tych pozbawionych ju? pomników, by? mo?e powi?zane z instalacj? jednolitych ?elaznych krzy?y utrzymanych w stylistyce pocz?tków XX wieku (moim zdaniem zniszczone niezagospodarowane, zaro?ni?te place, odejmuj? wiele warto?ci krajobrazowi cmentarza). Poza tym zadba? nale?y o nasadzenia - usun?? zb?dne krzaki, a ewentualnie posadzi? nowe ro?liny - zgodnie z architektur? cmentarza (by? mo?e liczniej wprowadzi? porz?dkujace przestrze? ?ywop?oty). Kolejnym krokiem musi by? zadbanie o ogrodzenie obiektu, obejmuj?ce uzupe?nienie ubytków i pomalowanie muru w neutralnej tonacji koloru (blada ?ó??, szary), a wreszcie wprowadzenie infrastruktury "turystycznej", obejmuj?cej tablice z planem nekropolii wraz z naniesionymi grobami wartymi uwagi oraz osobnych, "nieinwazyjnych" tablic przy tych?e grobach, podaj?cych skrótowe dane o pochowanej w tym miejscu osobie, b?d? traktuj?ce o walorach architektonicznych pomnika). S?dz?, ?e podj?ta w tym kierunku inicjatywa mia?aby realny wp?yw na postrzeganie cmentarza jako wartos?iowej i pi?knej przestrzeni, a nie jako scenografii filmu grozy. Pami?tajmy - Pow?zki tego nie potrzebuj?, tam najwa?niejsza jest bie??ca renowacja pomników - ale w ?odzi jest inaczej.


 
Zgłoś moderatorowi   Zaloguj się Zaloguj się  
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
      Tematy Autor Data
    thread link
Porz?dkowanie Starego Cmentarza
tomek_81 2008/12/28 23:11
    thread link
thread linkthread link O:Porz?dkowanie Starego Cmentarza
Caracallah 2008/12/29 06:02
Do góry Odpowiedz