Lifting Galerii ?ódzkiej
11.10.2007.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar
Klienci, którzy dawno nie robili zakupów w Galerii ?ódzkiej, z niedowierzaniem rozgl?daj? si? po centrum. Kilka sklepów zosta?o zamkni?tych, niektóre ju? tu nie wróc?, inne zmieni? lokalizacj? i wystrój. Tak Galeria wkracza w swój szósty rok.

Na razie panuje tu spore zamieszanie. Witryny zosta?y zas?oni?te foli?, która uniemo?liwia podgl?danie post?pu prac. - Mog?yby si? tu pojawi? nowe sklepy - mówi Dorota Tomaszewska. - Galeria troch? mi si? ju? opatrzy?a, czekam na zmiany.
Przeciwniczk? nowo?ci jest natomiast Gra?yna Bogudzka, któr? martwi zw?aszcza to, ?e z centrum wyprowadza si? Jackpot. - Zaopatrywa?am si? w kilku tutejszych sklepach, bo mieszkam w pobli?u - t?umaczy klientka. - ?a?uj?, ?e moje ulubione sklepy znikn?, b?d? musia?a ich szuka? gdzie indziej. Na razie zapad?y decyzje dotycz?ce kilku sklepów. Z centrum ?egnaj? si? m. in. Biedronka i sklep dzieci?cy Chicco. Ich miejsce zajmie Empik, który opu?ci najwy?sze pi?tro. Nie b?dzie ju? mo?na robi? zakupów w Inietylko, które zast?pi Travel Planet ani w But-S, w miejsce którego wchodzi odzie?owy Olsen. Zamkni?ty zosta? tak?e Mexx, który przygotowuje miejsce dla Peek&Cloppenburg oraz Gorsenia, któr? zast?pi Body Shop. W miejsce Laurela zostanie przeniesiona Venezia, a Americanosa zast?pi Solar. Klienci obawiaj? si?, ?e po tych wszystkich zmianach zmniejszy si? liczba sklepów. Beata Stefa?ska, dyrektorka Galerii ?ódzkiej, rozwiewa te obawy. - Min??o w?a?nie pi?? lat odk?d dzia?a centrum - t?umaczy Stefa?ska. - Wiele umów by?o podpisanych w?a?nie na taki okres. Nie zdecydowali?my si? na przed?u?enie niektórych z nich, gdy? zmieniamy nieco charakter Galerii. Chcemy, by by?a bardziej atrakcyjna dla klientów. Kolejnym powodem jest ch?? odnowienia naszego wizerunku.


Nie wiadomo dok?adnie, kiedy zako?cz? si? prace. Najemcy chc? jak najszybciej otworzy? salony i zacz?? zarabia?. W niektórych przypadkach wystarczy kilka dni, w innych potrzeba nieco wi?cej czasu.To nie koniec zmian. Nadal tocz? si? negocjacje z firmami, które mog?yby zaistnie? w Galerii ?ódzkiej oraz z tymi, które mog? si? z ni? po?egna?. - Najprawdopodobniej do ko?ca pa?dziernika b?dziemy zna? odpowiedzi na wszystkie pytania - dodaje Beata Stefa?ska.Zmiany s? tak?e wynikiem ankiet, które by?y przeprowadzane w?ród najemców. Niektórzy w?a?ciciele sklepów "podpowiadaj?" dyrekcji, z kim chcieliby s?siadowa?. W ramach mo?liwo?ci te postulaty s? spe?niane.Ma?y jubileusz du?ego centrum sta? si? okazj? do wielkich zmian. Niebawem klienci przyzwyczaj? si? do nowego wizerunku Galerii. Jak go oceni?, zobaczymy...

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz

busy
 
SEO by Artio