Misiek Koterski skazany!
13.10.2007.
Digg!

Del.icio.us!

Technorati!

Wykop

Gwar
28-letni Micha? Koterski (zwany Mi?kiem), znany z telewizji luzak i weso?ek, syn re?ysera filmowego Marka Koterskiego, skazany zosta? przez ?ódzki S?d Rejonowy na 7 miesi?cy wi?zienia z zawieszeniem na 2 lata. Misiek by? g?ównym lokatorem mieszkania na ?ódzkim Manhattanie, które postanowi? sprzeda?, mimo ?e... nie by? jego w?a?cicielem. Jest to bowiem mieszkanie lokatorskie, nie w?asno?ciowe. Na konto przysz?ej transakcji m?ody Koterski wzi?? od kupców - ma??e?stwa - zaliczk? w wysoko?ci 10 tysi?cy z?otych. Spisa? te? z kontrahentami wst?pn? umow?. W umówionym dniu nie pojawi? si? jednak w kancelarii notarialnej.

Kiedy oszustwo wysz?o na jaw, podejrzanym zaj?? si? prokurator, a nast?pnie ?ódzki S?d Rejonowy.

Na mocy wyroku, jeszcze nieprawomocnego, s?d zobowi?za? te? oskar?onego do zwrotu 10 tysi?cy z?otych. Pieni?dze musi odda? w ci?gu 6 miesi?cy od uprawomocnienia si? wyroku.

Micha? Koterski jest aktorem amatorem i prezenterem telewizyjnym. Wyst?powa? w filmach ojca, m.in. w "Dniu ?wira", "Wszyscy jeste?my Chrystusami", "Ajlawju". Mo?na go te? ogl?da? w programach Kuby Wojewódzkiego. (st)
Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz

busy
 
SEO by Artio