Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow Urbanistyka
Ma?a Scena dla Teatru Powszechnego
Redaktor: Pawe? Justyna   
06.12.2008.

Znamy ju? wygl?d Ma?ej Sceny Teatru Powszechnego. Autorem uproszczonej koncepcji jest Karol Warszawa, tegoroczny absolwent Wydzia?u Architektury Politechniki ?ódzkiej.

 
Pi?kna i bestia
Autor: Forum Gazety Wyborczej   
02.12.2008.

W ostatnich latach wiele strasznych rzeczy wydarzy?o si? w wyj?tkowym, nawet w skali Europy, mie?cie ?odzi. Poza granicami kraju s?ynnym z wspania?ej architektury XIX/XX wieku, a w samej Polsce owianej mroczn? mg?? uprzedzenia i stereotypów. Chyba ?adne z polskich miast nie jest tak niesprawiedliwie oceniane natomiast przez swoich w?asnych mieszka?ców. Temu fatum sprzyja?o ostatnie 6 lat kadencji ?ódzkiego prezydenta. Cz?owieka, którego z tym miastem tak naprawd? nic nie ??czy. A który odpowiada za jego najwi?kszy upadek od niemal 200-letniej kariery, która wzbudza?a w zdumienie szczególnie najwybitniejsze umys?y.

 
Run?? ju? ostatni mur
Redaktor: Jarek Ogrodowski   
19.11.2008.

Run?? ju? ostatni mur

Nie mówimy ani s?owa

Bo tego si? nie da powiedzie? s?owami

(Tilt)

Kiedy pisa?em artyku? "Zak?adów Geyera pami?ci ?a?obny rapsod", nie my?la?em, ?e przyjdzie mi tak szybko napisa? ci?g dalszy. Mia?em ko?acz?c? si? gdzie? w tyle g?owy nadziej?, ?e podj?te przez nas dzia?ania po??czone z dobr? wol? s?u?b konserwatorskich i zapewnieniami o wpisaniu do rejestru zabytków wszystkich pozosta?ych jeszcze we wzgl?dnej ca?o?ci budynków kompleksu pozwol? na zastopowanie b?d? cho?by wstrzymanie dziej?cego si? tam szale?stwa. Nic bardziej mylnego?

 
Centrum Dialogu Czterech Kultur projektem roku
Autor: Murator   
09.11.2008.

Projekt dyplomowy - Centrum Dialogu Czterech Kultur w Łodzi - autorstwa Zofii Mamińskiej został nagrodzony i wybrany na projekt roku w ogólnopolskim konkursie.

 
Zak?adów Geyera pami?ci ?a?obny rapsod
Redaktor: Jarek Ogrodowski   
24.10.2008.

Hasło "Ludwik Geyer" kojarzy się w Łodzi jednoznacznie - Biała Fabryka i pierwsza parowa maszyna w Łodzi. I słusznie - zarówno ten charakterystyczny, klasycystyczny w formie budynek fabryczny, jak fakt sprowadzenia pierwszej tego typu maszyny do naszego miasta zasługuje na pamięć i szacunek. Ale czy to już wszystko? Oczywiście nie.

 
Wi?cej wie?ci o Aurusie
Autor: Echo Inwestment   
23.10.2008.

Spółka Echo Investment zaprezentowała szczegóły inwestycji biurowej AURUS realizowanej w Łodzi. Nowoczesny biurowiec klasy A zostanie oddany do użytku na przełomie 2009 i 2010 roku. Łączna, przeznaczona pod wynajem, powierzchnia budynku wynosi 28 000 mkw.


 
Ca?kiem nowy design budynku Muzeum Sztuki
Autor: Muzeum Sztuki   
15.09.2008.

Przebudowa i projekt ponownego zagospodarowania wejścia do gmachu głównego Muzeum Sztuki podyktowane są koniecznością większego otwarcia się instytucji na widzów i wyjścia na przeciw ich oczekiwaniom.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

reklama google