Wczytywanie strony... Proszę czekać...
Home arrow Urbanistyka
Fabrykancka.pl/forum
Witamy, Gość
Proszę zaloguj się albo zarejestruj.    Nie pamiętasz hasła?
Tygodniowe zaj?cia wakacyjne 05-09 lipca oraz 12-16 lipca (0 wejść) 
W dół Odpowiedz Ulubione: 0
TEMAT: Tygodniowe zaj?cia wakacyjne 05-09 lipca oraz 12-16 lipca
#974
urbandance (Użytkownik)
Nowy
Posty: 13
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Tygodniowe zaj?cia wakacyjne 05-09 lipca oraz 12-16 lipca 9 lat(a), 8 mies. ago Oklaski: 0  
Tygodniowe zaj?cia wakacyjne 05-09 lipca oraz 12-16 lipca SUMMER HITSTygodniowe Zaj?cia - mocne wakacyjne uderzenie.
Pierwsza po?owa lipca.

Pierwszy Tydzie? 05-09 lipca 2010:
12:00 - 13:00 Latin Hip-Hop - Pa'ti
13:00 - 14:00 Reggaeton - Pa'ti
14:00 - 15:00 Street Fusion - Daniel
15:00 - 16:00 House - Daniel

Drugi Tydzie? 12-16 lipca 2010:
12:00 - 13:00 Hip-Hop - Kamil Rybi?ski
13:00 - 14:00 Videoclip Dance - Kamil Rybi?ski
14:00 - 15:00 Street Fusion - Daniel
15:00 - 16:00 Hip-Hop / Clogging - Daniel


Latin Hip-Hop - Zaj?cia inne ni? wszystkie, stanowi?ce oryginaln? mieszank? latynoskiej mi?kko?ci ze wspó?czesnym ta?cem ulicy. Ta?cz do przebojów r?n?b i pop, interpretuj muzyk?, mieszaj _style_!

Reggaeton - Jego baz? s? szeroko poj?te ta?ce osadzone w kulturze afro-latynoskiej i karaibskiej, np. ró?ne warianty afro, salsy, rumby afro-kuba?skiej, orishasu czy dancehallu oraz hip-hopu. To styl, w którym najwa?niejsza jest nasza osobowo?? i stan ducha, dlatego "nasz" reggaetón mo?e by? zarówno pe?en u?miechu, nieco zadziorny, szalony, dynamiczny lub zmys?owy - jaki tylko chcemy.

Street Fusion - to nowoczesny taneczny mix, który ??czy najpopularniejsze _style_ uliczne, w tym hip-hop, dancehall, house. Dzi?ki takiej mieszance mo?esz rozwija? swoje umiej?tno?ci taneczne nie zamykaj?c si? w jednej tylko konwencji ruchowej. Co za tym idzie tak samo ró?norodna jest muzyka do której ta?czymy.Street Fusion jest ?ywio?owy, wyrabia szybko??, zwinno?? i jednocze?nie daje du?o przyjemno?ci z ta?ca. Styl bardzo rozpowszechniony dzi?ki wykonawcom popowym, hip hopowym oraz filmom takim jak Step up.

House - styl g?ównie ta?czony do muzyki house. Podobnie jak hip hop, house zosta? stworzony przez ludno?? czarnoskór? i latynoameryka?sk? . Taniec cz?sto przybiera charakter improwizacji ruchowej. Ponadto podkre?la szybk? prace stóp w po??czeniu z p?ynnymi ruchami tu?owia. Ponadto zawiera wiele ruchów tanecznych z innych ?róde?, takich jak capoeira, tap, jazz, bebop i salsa. Jednym z podstawowych elementów ta?ca jest technika zwana Jacking, która pochodzi z Chicago i polega na przesuwaniu tu?owia w przód i w ty? wprawiaj?c cia?o w ruch faluj?cy. Ruch ten jest powtarzany i przyspieszany zgodnie z rytmem muzyki. Technika charakteryzuje si? skoczno?ci? i dobr? zabaw? ?wicz?c przy tym swoj? kondycje.

Videoclip Dance - jest form? ta?ca teledyskowego. Z samego za?o?enia taniec zamieniamy w mini-show, ??cz?cy tak lubiane _style_ taneczne jak hip-hop , street-jazz, funky, new _style_. Zaj?cia k?ad? nacisk na elementy aktorskie, muzykalno??, koordynacje i pami?? ruchow?, a tak?e umiej?tno?? izolacji cia?a do ró?norodnej muzyki. To zaj?cia wyzwalaj?ce w uczestnikach pok?ady energii i pewno?ci siebie.

Clogging - jest rodzajem ta?ca ludowego, który swoimi korzeniami si?ga ta?ców europejskich i pocz?tku ta?ca afro-ameryka?skiego. W technice tej obuwie tancerzy jest u?ywane do wystukiwania rytmu ( pi?ty, palce, stopy).Tradycyjny Clogging charakteryzuje lu?ne, cz?ste zginanie kolan oraz drag-slide. Ten wysoko energetyczny styl w ostatnich latach ulega? zmianom po przez mieszanie go z innymi technikami. Jednym z przyk?adów tego stylu w ostatnich czasach jest zespól Dynamic Edition, który bra? udzia? w 3 sezonie ameryka?skiego show America?s Best Dance Crew, emitowany w telewizji MTV.


Ca?y program Tygodniowych Zaj?? Wakacyjnych zosta? opracowany tak, aby w sposób intensywny i kompletny pozna? najbardziej popularne techniki taneczne, które mo?na zobaczy? na wi?kszo?ci teledysków czy te? koncertów muzycznych. Zaj?cia prowadz? do?wiadczeni i nieprzypadkowi instruktorzy. Zaj?cia ko?cz? si? wydaniem certyfikatu.
Zalecamy wybór ca?ego bloku zaj?? dla uzyskania najlepszego efektu, dodatkowo po najni?szej cenie w przeliczeniu na jedne zaj?cia. Jednak je?li chcesz wybra? tylko jedn? technik? - nie ma problemu.

Wi?cej informacji oraz zapisy:
http://urbandance.pl/oferty-specjalne-kursy/326-5-16-lipca.html


****

Szko?a Ta?ca Urban Dance Zone ?ód?Salsa ?ód?


 
Zgłoś moderatorowi   Zaloguj się Zaloguj się  
  Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
      Tematy Autor Data
    thread link
Tygodniowe zaj?cia wakacyjne 05-09 lipca oraz 12-16 lipca
urbandance 2010/06/30 20:26
Do góry Odpowiedz

reklama google